Autumn ’21

September | Fujifilm X-T3 + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5
September | Fujifilm X-T3 + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5
September | Fujifilm X-T3 + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5
September | Fujifilm X-T3 + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5
September | Fujifilm X-T3 + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5

September | Fujifilm X-T3  + Micro-NIKKOR-P 55mm f/3.5